Alkohole 2

Mio­dula Staropolska 40ml 10
Mio­dula Prezydencka 40ml 12
Żubrówka Bison Grass 40ml 6
Gorzka Żołąd­kowa 40ml 6
Soplica Wiśniowa 40ml 6
Wino grzane 200ml 15
Wyborowa butelka 500ml 60
Fin­lan­dia butelka 500ml 80
Dofinanosowano ze środków UE