Karczma Kuban

Restau­racja Kuban

Trady­cyjna pol­ska kuchnia

Poz­naj nasze menu

PFR

Spółka cywilna K. Kubański, P. Suchy z siedz­ibą w Goczałkowicach-​Zdroju
– w opar­ciu o §14 pkt 1 lit. i) Reg­u­laminu ubie­ga­nia się o udział w Pro­gramie Rzą­dowym „Tar­cza Finan­sowa 2.0 Pol­skiego Fun­duszu Roz­woju dla mikro, małych i śred­nich firm” – infor­muje o uzyska­niu sub­wencji finansowej.

Przed­siębiorstwo produkcyjno-​handlowo-​usługowe Leszek Kubański z siedz­ibą w Goczałkowicach-​Zdroju
– w opar­ciu o §14 pkt 1 lit. i) Reg­u­laminu ubie­ga­nia się o udział w Pro­gramie Rzą­dowym „Tar­cza Finan­sowa 2.0 Pol­skiego Fun­duszu Roz­woju dla mikro, małych i śred­nich firm” – infor­muje o uzyska­niu sub­wencji finansowej.
Restauracja Kuban

Kar­czma Kuban

Wyjątkowa i syta uczta

Restau­racja Kuban znana jest z doskon­ałej, pol­skiej kuchni. Goś­cie doce­ni­ają wyborny smak ser­wowanych potraw, podawane por­cje na pewno spełnią Państwa oczekiwania.

W restau­racji Kuban pro­ponu­jemy swo­jskie spec­jały pol­skiej, region­al­nej kuchni.
Nasi kucharze zapewnią, że Goś­cie wyjdą z Kar­czmy syci.

Poz­naj nasze menu
Wesela i imprezy Kuban

Wesela i imprezy

Wybierz wyjątkowe miejsce na swoją uroczystość

Poz­naj naszą oferte
Restauracja Kuban sala klasyczna

Zor­ga­nizuj z nami swoją uroczystość

Ważné chwile należy cele­brować, aby czynić je wyjątkowymi

W Restau­racji Kuban mają Państwo do dys­pozy­cji aż 5 sal o różnym kli­ma­cie, co umożli­wia zor­ga­ni­zowanie swo­jego przyję­cia, od wys­tawnej uroczys­tości,
po kli­maty­czną imprezę w stylu biesiadnym.

Zad­bamy o wyjątkowość każdej uroczystości.

Zobacz nasze sale
Atrakcje

Dodatkowe atrakcje na imprezę

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje
Hotel Kuban

Hotel Kuban

Kom­fort w przys­tęp­nej cenie

Zarez­er­wuj pokój
Pokój Kuban

Hotel Kuban


Hotel Kuban jest umiejs­cowiony w pobliżu trasy DK1 łączącej Katow­ice i Biel­sko– Białą, co umożli­wia dogodny dojazd. To ide­alne miejsce dla osób szuka­ją­cych
kom­for­towego pobytu w pobliżu Pszczyny, Goczałkowic-​Zdroju,
Czechowic-​Dziedzic, Bieru­nia czy Bielska.

Zarez­er­wuj pokój

Aktualności (zajawki artykułów)

Karczma Kuban

Kon­takt


PFR KAR­CZMA KUBAN

ul. Spoko­jna 72
43230 Goczałkowice-​Zdrój

Restau­racja

karczma@karczmakuban.pl
+48 32 44 20 415

Recepcja hotelu

karczma@karczmakuban.pl
+48 605 461 000

Orga­ni­za­cja imprez

marketing@karczmakuban.pl
+48 734 426 229

Zapraszamy w godzinach:

Poniedzi­ałek – Niedziela:

11:0020:00

Boże Ciało

11:0018:00

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

KUBAN Sala weselna i Hotel - WOLNY TERMIN 25.06.2022! oferta LAST!