Oranżeria

Sala oranżeria Kuban

Oranże­ria

Przyję­cia w najbliższym gronie

Ikonka osób

do 30 osób

Podłużné ustaw­ie­nie stołu.

Ikonka krzeseł

Taras

Bezpośred­nie wyjś­cie na taras
wyposażony w krzesła, sto­liki i parasole.

Ikonka gór

Kli­mat

Kli­maty­czny kominek we wnętrzu sali.

Ikonka ciasta

Wiele okazji

Kam­er­alne imprezy
w gronie najbliższych.

Oranże­ria jest ide­alną salą przez­nac­zoną na orga­ni­za­cję rodzin­nych imprez okolicznoś­ciowych lub spotkań fir­mowych w mniejszym gronie.
Kli­maty­czny kominek zna­j­du­jący się we wnętrzu sali, cieszy się powodze­niem w chłod­niejsze dni, nato­mi­ast w sezonie let­nim świet­nie sprawdzi się nasz taras.
Pod­czas przyję­cia kel­nerzy zapewnią pro­fesjon­alną obsługę, a kucharz zadba o jakość i wyjątkowy smak potraw.
Oranże­ria będzie świet­nym wyborem na kam­er­alną uroczystość.

Zarez­er­wuj salę już dziś!

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

Dofinanosowano ze środków UE