Wesela i imprezy

Sala weselna Kuban

Wesela i imprezy

Restau­racja Kuban

Wybierz wyjątkowe miejsce

Różnorod­ność sal, zaplecze hotelowe oraz dodatkowe atrakcje pozwalają nam na zor­ga­ni­zowanie kom­plek­sowych przyjęć okolicznoś­ciowych o różnym charak­terze.
Ofer­u­jemy pięć prze­stron­nych, kli­maty­zowanych sal, z których każda sala posi­ada osobne wejś­cie i taras.
Na Państwa życze­nie zapew­ni­amy deko­rację sal na wszelkie uroczystości.

Orga­nizu­jemy wesela, rocznice, imprezy urodzi­nowe, chrzciny, komu­nie i wszelkiego rodzaju uroczys­tości okolicznoś­ciowe oraz eventy.
Plac zabaw dla dzieci, a także duży park­ing dla gości, to dodatkowe udo­god­nienia, które spraw­iają, że goś­cie czują się u nas komfortowo.

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje