Bacówka

Sala Bacówka Kuban

Bacówka

Ikonka osób

do 40 osób

Duży, drew­ni­any parkiet taneczny.

Ikonka gór

Kli­mat

Biesi­ady w swo­jskim klimacie.

Ikonka grilla

Grill

Środek chaty wypeł­nia grill.

Dobry wybór na imprezę fir­mową w swo­bod­nej atmos­ferze czy grilla ze zna­jomymi.
Bacówka sprawdza się również na poprawiny i rodzinne imprezy.
Środek chaty wypeł­nia grill, na którym kucharz przy­go­towuje potrawy.

Zarez­er­wuj salę już dziś!


Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje