Bacówka

Sala Bacówka Kuban

Bacówka

Kam­er­alne wesele, biesiady

Ikonka osób

do 40 osób

Duży, drew­ni­any parkiet taneczny.

Ikonka krzeseł

Taras

Bezpośred­nie wyjś­cie na taras
z ławami, sto­likami i parasolami.

Ikonka gór

Kli­mat

Biesi­ady w swo­jskim klimacie.

Ikonka grilla

Kucharz na wyłączność

Możli­wość orga­ni­za­cji grilla

Bacówka pow­stała z zamysłem stworzenia kli­maty­cznego miejsca na biesi­ady rodzinne lub fir­mowe.
Środek Bacówki wypeł­nia kuch­nia w której kucharz przy­go­towuje dania.
Ist­nieje możli­wość orga­ni­za­cji kolacji z grilla, nawet w razie nie­pogody ;)
Bacówka to świetny wybór na imprezę w swo­bod­nej atmos­ferze bez względu na porę roku.
Pomieszcze­nie jest w pełni kli­maty­zowane i ugoś­cić może do 40 osób (przyję­cie taneczne) lub 70 osób (przyję­cie zasiadne).


Zarez­er­wuj salę już dziś!


Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje
Dofinanosowano ze środków UE