Sala góralska

Sala góralska Kuban

Sala góral­ska

Przy­tulne wnętrze

Ikonka osób

do 30 osób

Podłużné ustaw­ie­nie stołu.

Ikonka gór

Kli­mat

Przyję­cie w drew­ni­anym wnętrzu.

Ikonka ciasta

Wiele okazji

Sala sprawdzi się zarówno na urodziny, chrzciny jak i imprezy w fir­mowym gronie.

Jeśli chcesz w przy­jem­nej, miłej atmos­ferze spędzić czas z rodz­iną i zna­jomymi, wybierz salę góral­ską.
Kel­nerzy zapewnią pro­fesjon­alną obsługę, a kucharz zadba o jakość i wyjątkowy smak potraw.
Sala sprawdzi się na wszelkiego rodzaju uroczys­tości w górskim klimacie.

Zarez­er­wuj salę już dziś!

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje

Nasze atrakcje zapewnią niepow­tarzalny charak­ter imprezy!

Ofer­u­jemy: Drink bar, taniec w chmu­rach, fontannę czeko­lad­ową, fontannę alko­holową, samochód do ślubu, ani­macje dla dzieci oraz wiele innych

Poz­naj nasze atrakcje
Dofinanosowano ze środków UE